พันธุ์ ขนาด ราคา/ลำราคา/700ลำราคา/1400ลำ 
 ไผ่ซาง  2.5" ++ 50 บ. 40 บ. 35 บ. 
  2.5" ++ 70 บ. 55 บ. 50 บ. 
 ไผ่ลำมะรอก6m 2.5" ++ 70 บ. 60 บ. 50 บ. 
 ไผ่ลำมะรอก 8m 3.0" ++  70 บ. 70 บ. 
 ไผ่เลี้ยง 8m 2.0" ++ 60 บ.  “รับสั่งตัดขนาด
รถบรรทุก 6 ล้อ
ขึ้นไป”
 ไผ่เลี้ยง 6m 2.0" ++ 50 บ.   
 ไผ่เลี้ยง 4m 1.0" 30 บ.   
 ไผ่เลี้ยง 4m 1.5" 35 บ.   
 ไผ่เลี้ยง 4m 2.0" 30 บ.   
 ไผ่ตง 6m 3" 120 บ.   
 ไผ่ตง 6m 4" 250 บ.   
 ไผ่ตง 6m 5" 300 บ.   
 ไผ่ตง 6m 6" เมตรละ 100 บ.   
 ไผ่ตง 6m 7-8" เมตรละ 200 บ.   

 

 

ราคาไม้ไผ่อาบน้ำยา/ดัด/ทำสี ขนาดต่างๆ
 • อบอย่างเดียวไม่อาบน้ำยา ขนาดหน้าตัด 3-4 เซนติเมตร ยาว 3 เมตร
 • อาบน้ำยา+เกลาปล้อง
 • อาบน้ำยา+เกลาปล้อง+ขัด
 • อาบน้ำยา+เกลาปล้อง+ขัด+ทำสี
 • อาบน้ำยา+เกลาปล้อง+ขัด+ทำสี ขนาดหน้าตัด 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร
 • (อาบน้ำยา+ดัด+ขัดผิว) ขนาดหน้าตัด 10-30 มิลลิเมตร
  หมายเหตุ: สอบถามราคากับทางร้านอีกที

 • ไม้คันดุนทะเล ขนาดหน้าตัด 8 นิ้ว ยาว 14 เมตร ลำละ 5,000 บาท
  หมายเหตุ: ถ้าสั่ง 200 ลำ 1 รถเทเลอร์ คิดคันละ 3,500 บาท ลูกค้าจะต้องลงของเอง