จำหน่ายไม้ยูคาคุณภาพดี สำหรับงานก่อสร้างหรืองานประดิษฐ์ต่างๆ
  ขนาด  ราคา/ต้น (ยูคา)
  1.5" x 3 เมตร

  15 บาท

  2.0" x 3 เมตร  18 บาท
  2.5" x 3 เมตร  26 บาท
  3.0" x 3 เมตร  35 บาท
  2.5" x 4 เมตร  50 บาท
  4.0" x 4 เมตร  80 บาท
  5.0" x 5 เมตร  150 บาท
  5.0" x 6 เมตร  200 บาท
  6.0" x 6 เมตร  250 บาท
  8.0" x 6 เมตร  350 บาท